Lördag 7 mars


15.00 Invigning

Yasseman Tourang & Nils Bingefors

 

15.10 Der Tag wird kommen, The Coming Day

Regi: Laleh Barzegar. Spelfilm, tyskt & persiskt tal, engelska texter. 15 min. Tyskland 2014.

Farrokh är en stark kvinna. Hon har arbetat som journalist i Iran. Nu bor hon i Tyskland och försöker att komma förbi byråkratiska hinder och hitta någonstans att bo. Att hon inte hittar i staden försvårar saker och ting.

Farrokh is a strong woman. She has been working as a journalist in Iran. Now she lives in Germany and tries to break down the administrative barriers and find a place to stay. Not knowing the city is complicating things.

Samtal med regissören, Laleh Barzegar.

 

15.45 Marginal Road

Yassaman Ameri. Dokumentärfilm, engelskt tal. 57 min. Kanada.

Genom en rad personliga berättelser och upplevelser, utforskar denna 57 minuters dokumentär byggandet av begreppet exil i sinnet.

Through a series of personal stories and experiences, this 57 minutes documentary video explores the construction of the concept of exile in the mind.

 

16.45 Paus

 

17.00 Anahit

Regi: Shahrzad Pooya, Shirin Vahid & Mitra Karagah. Dokumentärfilm, armeniskt & persiskt tal, engelska texter. 40 min. Iran 2013.

Anahit är en armenisk kvinna vars förfäder emigrerade till Iran under Safavid eran. På grund av svårigheterna att leva i Teheran flyttar Anahit tillsammans med sin bror till deras hemby Khoygan i Esfahan.

Hon renoverar den övergivna kyrkan i byn, hon arbetar med den iranska Heritage Foundation. På nyårsafton (januari 2012) ringer St Marys kyrkklockor för första gången efter sjuttio år. Även om de flesta invånarna i byn är muslimer har Anahit en bra relation med byborna och de respekterar henne.

Anahit is an Armenian woman whose ancestors immigrated to Iran in the Safavid era. Due to the difficulties of living in Tehran, Anahit along with her brother went to live in their native village, Khoygan in the Isfahan province. She re-built the abandoned village Church, working with the Iranian Heritage Foundation. On new years eve (january 2012) St Mary’s church bells ring for the first time after seventy years. Even Though most residents of the village are muslim, Anahit has a good relationship with the villagers and they respect her.

Samtal med en av regissörerna, Mitra Karagah.

 

17.45 Paus

 

18.00 Chenaran, Plane Grove

Regi: Hadi Afarideh. Dokumentärfilm, persiskt tal, engelska texter. 66 min. Iran, 2014. World premiere.

Den 17 kilometer långa gatan Valiasr (tidigare gatan Pahlavi), kopplar den södra Tehran till den norra delen och bergen Elburz. När gatan konstruerades, planterades det 60000 små träd på bägge sidor. Idag finns det bara 8000 träd kvar vid gatan. De återstående träden utgör en urban och historisk identitet för medborgarna i Iran.

Dokumentären Plane Grove skildrar de viktigaste urbana minnena, sociala evenemangen och politiska incidenterna för det iranska folket, på den längsta gatan i Mellanöstern och den längsta platanallén i världen.

17 km long, Valiasr Ave (formerly Pahlavi Avenue) connects the south of Tehran to the north and the Elburz Mountains. When the avenue was constructed, more than 60000 plane saplings were planted on both sides. Today, however, only about 8000 plane trees exist in the avenue. Now the remaining trees constitute the urban and historical identity of the citizens of Tehran.

The documentary Plane Grove depicts the most important urban memories, social events, and political incidents of the Iranian people in the longest avenue in the Middle East and the longest plane grove in the world.

 

En fotoutställning av Yasseman Tourang.

Reservation för eventuella ändringar

 


Söndag 8 mars


15.00 Inledande samtal

 

15.10 Maria & Elisabet

Regi: Natasha Dahnberg. Dokumentär, spelfilm, svenskt tal, engelska texter. 14 min. Sverige 2014.

En biblisk berättelse om mötet mellan jungfru Maria och Johannes döparens mor Elisabet, sedd med moderna ögon. Ljudet från dokumentären är intervjuer med havande kvinnor, detta hörs över spelscener där två kvinnor i ”omöjlig” ålder funderar över sin graviditet och förbereder sitt första möte.

A bible story about the meeting between Virgin Mary and Elizabeth, mother of John the Baptist, shown through modern eyes. Documentary interviews with pregnant women are heard as voice over during drama scenes where two women of ”impossible” age think about their pregnancy and prepare their first meeting.

Samtal med regissören, Natasha Dahnberg

 

15.45 Porträtt av en kvinna bredvid mig, Portrait of a woman beside me

Regi: Pouria Jahanshad, Dokumentärfilm, persiskt tal, engelska texter. 70 min. Iran 2013. World premiere.

Denna dokumentär berättar om Niloofars ansträngningar, hennes oro och hennes speciella kroppsliga och psykiska förhållanden, från hennes make filmskaparens synvinkel. Han har försökt att skapa en balans mellan att vara en filmskapare och att vara en far/make, vilket är svårt, men inte så svårt som det hans fru försöker uppnå.

This documentary potrays Niloofar’s efforts, her concerns, and her special corporeal and mental conditions from the viewpoint of her filmmaker husband who has tried to make a balance between filmmaking an playing the role father-husband; a hard task, though not as hard as what his wife is trying to achieve.

 

17.00 Paus

 

17.15 Mörkt rum, Dark Room

Regi: Mahvash Shekholelslami. Dokumentärfilm, persiskt tal, engelska texter. 40 min. Iran 2011.

Mörkt rum är en dokumentär om filmmuseet i Teheran, och en historik om film i Iran.

Dark Room is a documentary about the museum of cinema in Tehran, and a history of film in Iran.

 

18.00 Cinema Azadi

Regi: Mehdi Torfee. Dokumentärfilm, arabiskt & persiskt tal, engelska texter. 20 min. Iran, 2010.

Cinema Azadi är en dokumentärfilm som handlar om den första biografen i Södra Iran, där folk talade arabiska.

Cinema Azadi is a documentary about the first movie theater in Southern Iran, where people spoke Arabic. Awarded Best Documentary Short 2010 ADFF Abu Dhabi Film Festival 2010.

 

En fotoutställning av Yasseman Tourang.

Reservation för eventuella ändringar


 

Biljettbeställning och information:

www.slottsbio.se

epost: bokning@slottsbio.se

 

Pris:

70 kr för hela dagen

 

Tid:

Lördagen 7 mars 2015, kl 15.00

Söndagen 8 mars 2015 kl 15.00

 

Tack till:

Uppsala Kommun Kulturnämnden

Kulturenheten – Landstinget i Uppsala län

Alla regissörer som har en film i Trettonde Kvinnofilmfestivalen

Alla medarbetare på festivalen

 

Arrangör:

Kvinnor för fred – Uppsala, Yasseman Tourang

 

Medarrangör:

Nils Bingefors/Slottsbiografen

 

Med stöd av:

Uppsala Kommun Kulturnämnden

 

Kulturenheten – Landstinget i Uppsala län