Intro

Stacks Image 403

Slottsbiografen i Uppsala är en av landets äldsta bevarade biografer

I varsamt restaurerade lokaler från 1914 finns plats för möten och kultur. Lokalen ägs av Upsala Fabriks- och Handtverksförening. Ursprungligen 1914 var den tänkt att användas både som biograf och som Handtverksföreningens högtidslokal.

Det var hit som Ingmar Bergmans mormor, som bodde på Trädgårdsgatan 12 ett kvarter från biografen, tog med den unge Ingmar på matiné. Och det var här han för första gången klättrade upp i maskinrummet och fick se projektorerna som skapade magik på den vita duken.

Fram till 1991 fungerade lokalen som kommersiell biograf. 1994 förklarades den som byggnadsminne och ett omfattande restaureringsarbete påbörjades. 1996 kunde nyinvigningen av den återställda biografen hållas. Nu är den tillgänglig för kulturevenemang, kurser och konferenser.


Just nu:

 

Slottsbiografen fyller 100 år i höst!

10/8

Varning för jazz!

Erik Ask-Upmark berättar om den hundraåriga musikformen som kallas jazz, med ljudillustrationer på trattgrammofon.

Stacks Image 1010

13/9

Kulturnatten

Film och musik i alla upptänkliga former från kl 11 till kl 01.

Stacks Image 1045

Stacks Image 18
Slottsbiografen ägs och drivs av Upsala Fabriks- och Handtverkförening.