Intro

Stacks Image 403

Slottsbiografen i Uppsala är en av landets äldsta bevarade biografer

I varsamt restaurerade lokaler från 1914 finns plats för möten och kultur. Lokalen ägs av Upsala Fabriks- och Handtverksförening. Ursprungligen 1914 var den tänkt att användas både som biograf och som Handtverksföreningens högtidslokal.

Det var hit som Ingmar Bergmans mormor, som bodde på Trädgårdsgatan 12 ett kvarter från biografen, tog med den unge Ingmar på matiné. Och det var här han för första gången klättrade upp i maskinrummet och fick se projektorerna som skapade magik på den vita duken.

Fram till 1991 fungerade lokalen som kommersiell biograf. 1994 förklarades den som byggnadsminne och ett omfattande restaureringsarbete påbörjades. 1996 kunde nyinvigningen av den återställda biografen hållas. Nu är den tillgänglig för kulturevenemang, kurser och konferenser.


Just nu:

18 maj

Focus filmfestival 2016

Stacks Image 5072

Focusfilmfestival äger rum den 18 maj kl. 16.00 på Slottsbiografen som ligger på Nedre Slottsgatan i Uppsala. Här tävlar filmer gjorda av unga upplänningar under 27 år i klasserna mellanvikt (16-19 år) och tungvikt (20-26 år)

 

Focus är Uppsala läns regionala uttagningsfestival till den nationella Novemberfestivalen i Trollhättan den 25-26 november 2016. Filmare i åldern 16-26 år som bor, jobbar eller tillfälligt studerar i Uppsala län kan kvalificera sig till Novemberfestivalen via denna uttagning.

 

Kulturenehetn Landstinget i Uppsala län

 

 

Senioruniversitetets vårserie

Stacks Image 3055

Senioruniversitetets digra program av föreläsningar har flera serier förlagda till Slottsbiografen. För mer information om föreläsare, tider etc se www.usu.se.

 

De serier som har föreläsningar på Slottsbiografen är:

  • Nr 1. ”… då ärat ditt namn flög över jorden.”
  • Nr 2. Min läsning
  • Nr 3. Konst och kläder: exempel från europeisk dräkt- och textilhistoria
  • Nr 5. Bakom kulisserna i operans värld
  • Nr 15. Nobelpristagare med anknytning till Uppsala
  • Nr 17. Den biologiska evolutionen I – från Big Bang till människa

 

 

Stacks Image 1978

En jul- och nyårshälsning från Slottsbiografen i Uppsala 1915

På webbplatsen för filmarkivet.se finns upplagt en skrift betitlad ”Biografkultur” utgiven av Slottsbiografens ledning 1915. Skriften innehåller bilder på interiörer från Uppsalas dåtida biografer och syftet med skriften var att framhålla att biografen var en del av kulturen, jämförbar med andra kulturformer. Och hur är det nu hundra år senare?


Länk till skriften.


Stacks Image 2027

År 1996, när Slottsbiografen restaurerades, besökte Ingmar Bergman sin barndoms biograf och träffade Michel Östlund, grundare av föreningen Laterna Magica.


Stacks Image 18
Slottsbiografen ägs och drivs av Upsala Fabriks- och Handtverkförening.