Varning för jazz!
Stacks Image 2
Vad hände egentligen med musiken – och hela samhället – när det blev möjligt att spela in och spara musik, tal och ljud? I hundratals, för att inte säga tusentals, år hade man drömt om denna möjlighet men först 1877 blev det verklighet när Thomas Edison uppfann fonografen. Knappast någon anade då vilka enorma följder detta skulle få för samhället och vår attityd till musik. Det skulle dock ta ett par decennier innan bollen kom i riktig rullning och först runt 1914 började den nya populärmusiken sprida sig som en löpeld.
Framför allt gällde detta en ny och ofta fruktad musikstil som kom från USA och gick under det märkliga namnet ”jazz”… och inget skulle någonsin igen bli som förr!
I detta föredrag med musikhistorikern och populärmusikkännaren Erik Ask-Upmark tas ni med på en hisnande resa späckat med intressanta och roande fakta och iakttagelser om såväl dåtidens som dagens samhälle – som inte alltid är så modernt som vi vill tro! Ett rikt bild- och videomaterial med musikexempel framförda på en autentisk trattgrammofon kompletterar upplevelsen.