Uppsala på film
Stacks Image 195
Ur Hösten

Uppsala genom 1900-talet fångat på film

När filmen uppfanns fick man också en helt ny möjlighet att dokumentera samtiden på ett levande sätt. Även om syftet med filmande ofta var något helt annat fastnade miljön på de rörliga bilderna. Och ibland var miljön en avgörande konstnärlig del av filmskapandet.

I en samling korta filmer – många av dem inte visade på ett halvsekel – visar vi Uppsala från 1920-talet fram till 2013. Se dokument från ett svunnet Uppsala och ett Uppsala i fantasin. Allt från klassiska spökhistorier, Dramatenchefen Lars Löfgrens första filmroll, Uppslakvarteren som revs och poesins vingar över resecentrum.

 

 

 

Vid pianot:
Edward von Past

De filmer som är stumma ackompanjeras av Edward von Past.


I samarbete med Uppsala Filmstudio och Teater Blanca